YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş., ulusal ve uluslararası gelişme ve uygulamaları takip etmek, yolcu ihtiyaçlarına göre yeni ürünler geliştirerek, emsalleriyle arasında fark yaratmak, terminalin uluslararası normlara uygun şekilde işletimini sağlamak ve terminalin kalite standardını sürekli kılmak hedef ve kararlılığındadır.
YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş., terminalin işletmesini aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde uluslararası standartlarda yürütmeyi ilke edinmiştir.

  • Son teknoloji kullanımı ile uzman personelinin yetenek ve yaratıcılıklarını birleştirerek,
  • Koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü uygulamayı yapmak için gerekli alt yapıyı kurarak,
  • Mevcut kaynakların tahsisine ilaveten yeni kaynak yaratmak suretiyle iş geliştirmeye yönelik araştırma ve geliştirme konularına gerekli yatırım desteğini temin ederek,
  • İşveren kurum ve kuruluşlara ilaveten çalışanları, yan işletmeci ve tedarikçileri ile ilişkilerinde adil, tutarlı bir hareket tarzı izleyerek,
  • Tüm ticari ilişkilerinde karşılıklı fayda sağlamayı esas kabul ederek,
  • Yasalara, talimat ve ahlak kurallarına uyumu ana ilke olarak benimseyerek gerçekleştirmektir.

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAM