• Kalite olgusunun sürekli olduğu,
  • Sistemin kalitesine uygun İnsan kaynakları potansiyeli ile,
  • Rantabl ve sistemli bir şekilde işleyen düzende,
  • Aksaksız ve doğru bilgilendirmenin sürekli olarak sağlandığı,
  • Yolcu konforuna yönelik her türlü imkana sahip tesislerin, sürekli hizmet sunma kabiliyetinde bulunmasını teminen sürekli olarak bakımlarının yapılması suretiyle,

Temiz ve yolculara seçme imkanı tanıyan satış ve ticari alışveriş kolaylıkları ile, ulusal ve uluslararası gelişme ve uygulamaları takip edip yolcu ihtiyaçlarına göre ürünler sunarak emsalleriyle fark yaratmak, faaliyetlerimizin yasalara, talimat ve ahlak kurallarına uyumu ana ilke olarak benimseyerek ve tüm ticari ilişkilerde karşılıklı fayda sağlamayı esas kabul ederek uluslararası normlara uygun bir şekilde işletimini sağlamak ve şirketin kalite standardını sürekli kılmaktır.

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAM